Juridisk meddelelse

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-mail: kundeservice@saal-digital.dk
Administrerende direktør: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Momsnummer: DK13115354
Amtsretten i Nürnberg HRB-nr. 40162

Online tvistbilæggelse (ODR)

Vi foretrækker at afklare dine problemer direkte med dig og deltager derfor ikke i mæglingsprocedurer for forbrugere. Desuden er vi ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsorgan. Du bedes kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål eller problemer. Du kan kontakte os via formularerne her.

EU-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (ODR). Du kan finde flere oplysninger her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.