Juridisk meddelelse

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-mail: kundeservice@saal-digital.dk
Administrerende direktør: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Momsnummer: DK13115354
Amtsretten i Nürnberg HRB-nr. 40162

Juridiske meddelelser, kvalitetssikring, udelukkelsesklausuler

Vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på vores websted til enhver tid er korrekte, aktuelle og fuldstændige, og ændrer eller supplerer dem derfor løbende og uden forudgående varsel efter behov. Alligevel må vi udelukke enhver garanti, ansvar eller garanti for korrekthed, aktualitet og fuldstændighed. Dette gælder også for alle henvisninger, såkaldte "hyperlinks", som vi tilbyder direkte eller indirekte på dette websted. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for indholdet af sådanne eksterne sider, som du kommer til via et link eller andre henvisninger.

Desuden er vi ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader (herunder tabt fortjeneste), som kan spores tilbage til oplysninger på disse eksterne websteder. Indholdet på dette websted er beskyttet af ophavsretten. Indholdet af vores websted må ikke videregives til tredjemand mod betaling. Ophavsretten forbyder også lagring og gengivelse af billeder eller grafik fra vores websted.

Online tvistbilæggelse (ODR)

Vi foretrækker at afklare dine problemer direkte med dig og deltager derfor ikke i mæglingsprocedurer for forbrugere. Desuden er vi ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsorgan. Du bedes kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål eller problemer. Du kan kontakte os via formularerne her.

EU-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (ODR). Du kan finde flere oplysninger her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.