Feedback-galleri

Feedback-galleri

Du kan forvandle dine gallerier til feedback-gallerier, hvor dine kunder kan bedømme hvert foto med en farveskala i galleriet. Det forenkler dit workflow og centraliserer kommunikationen med dine kunder.

Aktivér feedback-galleri

For at aktivere denne mulighed skal du åbne galleriindstillingerne for det valgte galleri. I denne menu skal du aktivere indstillingen Feedback Gallery og klikke på Save. Dette vil gøre dit galleri til et feedback-galleri.

Vis feedback-galleri i galleriindstillingerne

Du kan til enhver tid deaktivere denne indstilling.

Delt feedback-galleri

Når galleriet er blevet sat op som et feedback-galleri, kan kunderne bedømme billederne i det. Ved at klikke på et billede vises tre farvede cirkler i nederste venstre hjørne af billedet, så dine kunder kan bedømme billedet på følgende måde:
Grøn, for valgt.
Orange, for usikker.
Rød, for afvist.
Billede markeret med feedback

Når billederne i Shared Link Gallery er bedømt, markeres de med en farvet cirkel i øverste venstre hjørne for at indikere, at de er valgt. Det er også muligt at filtrere de billeder, der vises i det delte galleri, ved at klikke på de farvede cirkler i øverste højre hjørne.

Delt feedbackgalleri med valg

Visning af feedback

Klientfeedback kan ses på din konto i menuen Galleri. Du vil bemærke, at hvert billede er markeret med en rød, orange eller grøn cirkel i øverste venstre hjørne, hvilket afspejler kundens valg.

Billeder markeret med feedback i gallerimenuen

For at få et effektivt workflow anbefaler vi, at du aktiverer kommentarer i galleriet, så kunderne kan kommentere billederne og bede om ændringer, hvis det er nødvendigt. For mere information, se følgende artikel om, hvordan du aktiverer kommentarer.

Bemærk, at denne funktion også vil påvirke dine kunders ønskeliste; når funktionen er aktiveret, vil de ikke kun kunne markere billederne som grønne, orange eller røde, men de vil også kunne vælge de ønskede billeder til deres ønskeliste og sende deres valg til dig. For mere information, se artiklen Ønskeliste.