Forbedring af billeder

Forbedring af billeder

Automatisk billedforbedring foretager forskellige justeringer af billeddataene med det formål at forbedre billedets udseende. De vigtigste billedforbedringstrin er eksponeringskorrektion og farveskyggekorrektion, som ændrer lysstyrken og farven på hele billedet. Eksempelvis bruges eksponeringskorrektion til at lysne underbelyst billeder for at afsløre flere detaljer. Korrektion af farveskygge bruges, når et billede f.eks. er taget i kunstigt lys og har et stærkt gult skær. Godt eksponerede billeder med en god hvidbalance kræver mindre korrektion.

Disse globale korrektioner efterfølges af lokale billedjusteringer. F.eks. lysnes mørke områder og skygger i billedet op for at gøre underbelystes ansigter mere synlige mod baggrundsbelysning. På samme måde mørklægges meget lyse områder i billedet, f.eks. hvide skyer, en smule for at forbedre detaljerne. Der foretages også lokale justeringer i mindre omfang af forskellige farveområder, f.eks. for at få hudfarverne i forskellige ansigter til at fremstå mere behagelige. Endelig kan skarpheden i et billede også justeres en smule afhængigt af billedets område.

Afhængigt af billedklassen kan der anvendes andre billedforbedringer, f.eks. automatisk reduktion af røde øjne eller støjreduktion for billeder med høj følsomhed.

Selv om mange korrektioner er et spørgsmål om personlig smag, vil f.eks. korrektion af eksponering, farveskygger og skygger i de fleste tilfælde forbedre mange billeder betydeligt, som ville være utilfredsstillende i deres oprindelige tilstand.

Aktivere eller deaktivere billedforbedring?

Hvis du selv har redigeret billederne i et fotoredigeringsprogram, anbefaler vi, at du deaktiverer billedforbedring. Hvis du ikke har foretaget nogen billedforbedring, og billederne er direkte fra din mobiltelefon eller dit kamera, anbefaler vi altid, at du aktiverer billedforbedring.

Selvskabte PNG'er og gennemsigtige PNG'er

Hvis du bruger PNG'er, som du selv har oprettet og indsat i programmet, og som har gennemsigtighed, anbefaler vi, at du altid deaktiverer billedforbedring, da du ellers kan ende med uønskede ændringer i din PNG-fil.

 

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst:

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst: