Indstillinger

Indstillinger

Alle værktøjer til konfiguration af dine indstillinger findes i menuen Indstillinger. Knappen Indstillinger er placeret forskelligt, alt efter hvor du befinder dig i softwaren. I vinduet Produktvalg finder du den i venstre kolonne. I designeren er den placeret i menuen øverst til højre. Og når du vælger et produkt med et enkelt billede, finder du knappen i menuen øverst til venstre, over afsnittet Billedkilder.

Settings buttons

Ved at klikke på knappen Indstillinger åbnes en menu, der præsenterer dig for flere muligheder, der er organiseret i fire hovedafsnit.

Generelt

General settings menu

 • Den første boks giver dig mulighed for at vælge det sprog, som softwaren skal køre på. Dette vil også påvirke stavekontrolfunktionen.
 • Vis pris i designvisning/ viser prisen på artiklen i designeren. Den vil være synlig i den nederste menu ved siden af knappen Læg i kurv.
 • Vis pris i produktvalgsområdet viser prisen på produktet ved siden af dets navn i alle produktvalgsmenuer.
 • Vis autoudfyldningsguide efter produktvalg viser de tre tilgængelige designtilstande, som du kan vælge mellem, når du har valgt en fotobog eller kalender. Disse er One Minute, Comfort designer og Empty template. Hvis denne indstilling ikke er aktiv, åbnes designeren direkte for at designe produktet fra bunden.
 • Vis kalenderindstillinger efter lukning af produktvalgvinduet viser kalenderkonfiguratoren, når produktet er valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, skal kalenderen konfigureres i Designer fra menuen Kalender.
 • Vis produktopgraderingsvindue viser yderligere muligheder for det designede produkt, når du har klikket på Læg i kurv, lige før det føjes til indkøbskurven. Det gør det nemmere at opgradere dit produkt, når det er blevet oprettet.
 • Eksperttilstand viser boksen til valg af sprog i teksteditorens menu.
 • Vis advarsel, hvis artiklen skal ændres viser en advarsel, når du konverterer et produkt til et andet. Den anbefaler, at du gemmer en kopi og advarer om, at konvertering af artiklen kan resultere i designændringer.
 • Vis advarsel,hvis sider skal slettes efter konver tering af artiklen advarer dig om, at sider vil blive slettet, når du konverterer en artikel til en anden. Det vil være muligt at annullere konverteringen fra advarselsmeddelelsen, hvis du ikke ønsker at miste siderne.
 • PDF-eksport: Vandmærke tilføjer et vandmærke til eksporterede PDF'er. Hvis det er aktiveret, vil tekstboksen til vandmærke nedenfor blive aktiveret, så du kan indtaste din vandmærketekst.

Design

Design settings menu

 • Deaktiver altid billedforbedring vil som standard deaktivere indstillingen Billedforbedring. Det vil være muligt at aktivere den manuelt i Designer. Se den relaterede artikel for flere oplysninger.
 • Snap objekter automatisk til kanter vil få objekter til at klæbe til artiklens kanter. For mere information, se artiklen om snap.
 • Vis information om besk æring viser en advarsel, hver gang et objekt placeres i nærheden af beskæringslinjen, hvilket forhindrer potentielle fejl. For mere information, se den relaterede artikel.
 • Vis note om mat omslag vil råde dig til ikke at bruge mørke billeder i foldeområdet, når du designer et mat omslag.
 • Vis objekter, der er placeret uden for designområdet, gør objekter og dele af objekter, der er placeret uden for fotoproduktet, synlige i designeren. Hvis du f.eks. placerer et billede med en del uden for fotoproduktet, vil billedboksen være synlig uden for designområdet.
 • Deaktiver stavekontrol deaktiverer stavekontrolfunktionen som standard. Denne funktion kan aktiveres i menuen Tekstboks. For mere information, se den tilsvarende artikel.
 • Vis systemskrifttyper aktiverer de skrifttyper, der er installeret på din enhed, i softwaren. Det anbefales at bruge skrifttyper af høj kvalitet for at opnå de bedste resultater.
 • Aktivér automatisk skriftstørrelse aktiverer denne funktion som standard, når du tilføjer tekst. Skriftstørrelsen reduceres automatisk, hvis en del af teksten udelades ved at reducere størrelsen på tekstboksen. Se den relaterede artikel for mere information.

Stier

Paths settings menu

 • Feltet Ekstern billedredigering giver dig mulighed for at vælge et eksternt billedredigeringsprogram. Det giver dig mulighed for at åbne et billede fra Designer direkte i den valgte editor og foretage nogle justeringer. Du kan vælge det eksterne program ved at klikke på skruenøgleikonet.
 • Feltet Projektmappe giver dig mulighed for at se, hvor dine projektfiler er gemt på din enhed. Du kan vælge en anden mappe ved at klikke på skruenøgleikonet.

Diagnose af fejl

Error diagnosis settings menu

 • Nulstilvinduespositioner nulstiller menuernes og vinduernes position til deres oprindelige position.
 • Versionsoplysninger giver dig alle oplysninger om den softwareversion, du bruger.
 • Slet midlertidige data giver dig mulighed for at slette data vedrørende cachen, downloadede designs og miniaturebilleder. Du kan slette hver mulighed for sig eller alle på én gang.
 • Open log file folder åbner den mappe, hvor de TXT-filer, der genereres efter et systemnedbrud, gemmes.

Husk at klikke på OK, når du har aktiveret eller deaktiveret en af disse muligheder.

 

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst:

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst: