Afstande i Saals designprogram

I Saals designprogram har du mulighed for at indstille forskellige afstande til kanten af ​​siden med den valgte objektboks.
Du kan vælge tre forskellige afstande:


Afstand

Afstanden mellem to objektbokse er defineret i dette felt. 
Hvis du indtaster en afstand på 2 cm som i eksemplet nedenfor, kan du trække en objektbeholder hen til en anden objektbeholder. Referencelinjen viser den fastlagte afstand, som objektbeholderen vil følge.
Afstande i Saals designprogram

Afstand (sidekant):
Afstanden fra objektbeholderen til kanten af papiret (til beskæringslinjen) angives her.
Træk din objektbeholder mod kanten, indtil den bliver sat i den afstand, du har angivet.

Afstande i Saals designprogram

Afstand (midten):
Afstanden fra objektbeholderen til midten af siden angives her. Træk objektbeholderen ind mod midten, indtil den bliver sat i den afstand du har angivet.

Afstande i Saals designprogram

Du kan også kombinere de forskellige afstande, således at afstanden f.eks. tilpasses kanten og til ent andet objekt på samme tid.


Afstande i Saals designprogram