1. Kontrakt

En kontrakt om fremstilling af fotoprodukter træder i kraft mellem Saal Digital og kunden, når Saal Digital modtager en ordre med post ( f.eks. fotografisk film, CD, USB-stick osv.) eller når Saal Digital modtager billeddata via internettet.

2. Priser og betalingsbetingelser

Det beløb, som kunden skal betale for trykning og produktion af fotoproduktet, svarer til de gyldige priser på Saal Digital ved indgåelse af kontrakten. Momsen er allerede inkluderet i alle priser og beløb, der skal betales.

3. Levering og opfyldelsessted

Saal Digital leverer fotoproduktet til den angivet leveringsadresse. Der opkræves forsendelsesgebyr. Prisen på forsendelsen vil blive meddelt kunden ved bestilling. I tilfælde af der pålægges skat eller told på forsendelsen, betales disse af kunden. Saal Digital forbeholder sig retten til del-levering. Opfyldelsesstedet er Saal Digitals hovedkvarter.

4. Betaling

Fotoprodukterne tilhører Saal-Digital indtil den fulde betaling er modtaget. Betalingen sker udelukkende elektronisk (betalingskort, kreditkort eller via Paypal) som valgt af kunden ved bestilling. Fakturaen sendes som et PDF-dokument til din e-mail.

5. Pris

Hvis andet ikke er angivet, er momsen allerede inkluderet i priserne. Forsendelsesomkostningerne beregnes desuden i henhold til den bestilte mængde og leveringsdestination.

6. Anullering

Bortfald af fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder ikke ved varer der er specielt fremstillet til brugeren - såkaldt bestillingskøb. Fotoprodukterne er fremstillet specielt til brugeren ud fra sendte eller uploadede billedfiler, det være sig billeder og/eller tekster. (Ifølge tysk lov: gem. 312 d Abs. 1 BGB ist nach § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB).

Slut på beskrivelsen.

7. Ansvar

Ifølge den tyske produktansvarslov hæfter Saal Digital for overtrædelse af grundlæggende kontraktlige forpligtelser, manglende lovet produkt specifikationer og kundernes forbrugerretigheder. Hertil kommer, at Saal Digital er ansvarlig for skader, hvis forsæt eller grov uagtsomhed er forårsaget af Saal Digital eller medarbejere i Saal Digital. Saal Digital hæfter ikke for indirekte-, følge- eller atypiske skader. Dette gælder også i tilfælde af erstatning for økonomisk tab, tab af fortjeneste eller immaterielle værdier.

8. Persondatapolitik

Saal Digital behandler kundedata (navn og efternavn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og kreditkortnummer) i henhold til de juridiske bestemmelser i den tyske lov om persondata beskyttelse ved benyttelse af teletjenester "Teledienstdatenschutzgesetzes" (TDDSG) og den tyske lov om databeskyttelse. Vi videregiver eller sælger under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til tredjepart.

9. Adskillighed

Delvis eller total ophævelse af en bestemmelse påvirker ikke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser. I stedet for de ugyldige bestemmelser vil den relevante lovbestemmelse blive anvendt.

10. E-mailmeddelelser

Der sendes en e-mail ved bestilling og ved afsendelse af en ordre til den angivet e-mailadresse. I tilfælde af spørgsmål eller problemer med ordren (henvendelse til kundeservice) vil den angivet e-mailadresse også blive brugt. Ingen andre oplysninger eller reklamer vil blive sendt til denne e-mail-adresse, medmindre det er udtrykkeligt angivet, og du har givet din tilladelse (ved at markere et afkrydsningsfelt) til at modtage e-mails fra Saal Digital.

11. Genbestil- og relaterede funktioner

Genbestil-funktionen og de relaterede funktioner er inkluderet i dine fotoprodukter og din ordre. Du kan til enhver tid afbryde denne service ved at sende en e-mail til kundeservice@saal-digital.dk. Genbestillings-funktionen gør det muligt for dig, at genbestille det samme projekt uden at uploade projektdata igen. Derudover, kan du også se dit projekt online og dele det med din familie eller venner. Afhængig af de valgte muligheder, er det også muligt for din familie eller venner at bestille projektet.

12. Klager / Konfliktløsning

EU-Kommissionen har leveret en online konfliktløsnings-platform, som du kan finde på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi foretrækker at have en dialog direkte med dig omkring dine bekymringer eller problemer med et af vores produkter eller services, og deltager derfor ikke i konfliktløsnings proceduren. Vi er ikke forpligtet til at deltage i en konfliktsløsning procedure i et forbrugerråd. Kontakt os venligst på kundeservice@saal-digital.dk, så vil vi hjælpe dig på bedste vis.

Sidst opdateret: 01/06-2017