Vilkår og betingelser

1) Deling af gallerier og projekter

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") gør det muligt for brugere at uploade billedfiler til gallerier. Desuden kan projekter designet med billedfiler uploades eller gemmes. Brugere har mulighed for at frigive offentlige eller adgangskodebeskyttede gallerier og/eller projekter, hvorved de er offentligt eller delvist offentligt tilgængelige og kan tilgås af tredjeparter på internettet. Derudover er det muligt at frigive gallerier og projekter til salg.

Saal Digital forbeholder sig retten til at annullere eller slette offentliggørelsen af individuelle gallerier eller projekter eller individuelle billeder uden at angive grunde.

2) Tildeling af rettigheder

Ved at udgive et galleri eller et projekt giver brugerne Saal Digital brugsretten til at gøre billedfilerne tilgængelige via internettet, til at transmittere dem, sende dem, og ved at frigive dem til salg giver brugerne også Saal Digital brugsrettighederne til at reproducere billedfiler, at producere tryk eller lignende fotoprodukter og at sælge dem.

3) Intellektuel ejendom

Brugeren bekræfter, at han eller hun er rettighedshaver for billeder i offentliggjorte gallerier og/eller gallerier, der er aktiveret til salg, og at billederne ikke er beskyttet af varemærker, patenter eller ophavsrettigheder tilhørende tredjeparter.

I det omfang billederne afbilder identificerbare personer, skal brugeren indhente gyldige og bindende modeltilladelser fra alle relevante parter, der i det væsentlige ligner Saal Digitals modeltilladelse, som tillader de brugsrettigheder, der er påtænkt i denne aftale med hensyn til sådant indhold, originalen som brugeren vil beholde og på anmodning give en kopi til Saal Digital.

I det omfang billederne afbilder identificerbare bygninger eller identificerbare ejendom, som ejerens identitet med rimelighed kan fastslås, accepterer brugeren at opnå en gyldig og bindende ejendomstilladelse, der i det væsentlige ligner Saal Digitals ejendomstilladelse, i det omfang en sådan udgivelse evt. kræves af ejeren af en sådan ejendom for at tillade dens fulde brug, herunder kommerciel brug, hvis original brugeren vil beholde og på anmodning give en kopi til Saal Digital.

4) Kompensation

Saal Digital forpligter sig til at foretage udbetaling inden for 30 dage efter udgangen af hver måned, hvor et salg fandt sted. Betalingen beregnes af nettobeløbet uden forsendelsesomkostninger. De aktuelt gyldige betingelser vises på brugerens konto.

5) Ansvar

Saal Digital er erstatningsansvarlig i tilfælde af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser, fravær af garanterede egenskaber og kundens krav i henhold til produktansvarsloven. Endvidere er Saal Digital kun erstatningsansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra Saal Digitals og dets stedfortræderes side. Saal Digital er ikke ansvarlig for indirekte, følgeskader eller atypiske skader af nogen art. Dette gælder også erstatning for tabt fortjeneste, tabt brugsmulighed eller immaterielle værdier.