Vores ESG-forpligtelser

Et mangfoldigt og multikulturelt team

Et mangfoldigt og multikulturelt team

Mere end 20 nationaliteter og med en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder

Miljøvenlig

Miljøvenlig

Vi søger den mest miljømæssigt bæredygtige løsning i alle beslutninger

Etisk og ansvarligt arbejde

Etisk og ansvarligt arbejde

Respekt og ligebehandling mellem mennesker er uundværlige for os

Vores mission

Vi arbejder hver dag for at bevare vores kunders minder trykt på højkvalitets fotoprodukter, så disse dyrebare minder holder i mange år og bliver bevaret over tid.

Vores vision

Vi anerkender den digitale styrke ved at give vores kunder mulighed for at bevare deres minder ikke kun i trykt form, men også digitalt, på en sikker måde, så de kan tilgå dem fra enhver enhed, overalt, og online dele disse værdifulde billeder og fotoprojekter.

Vores værdier

usp-content

Integritet

Hos Saal er alle medarbejdere opmærksomme på og følger adfærdskodekser og interne politikker vedrørende vores sociale og personlige idealer, såsom etisk arbejde, upartisk og lige behandling, mangfoldighed, databeskyttelse og respekt for miljøet.

Disse kodekser bliver løbende revideret og udvidet for at tilpasse sig de aktuelle behov i samfundet. Vi har også implementeret et anonymt kommunikationssystem for at sikre en effektiv gennemførelse af vores adfærdskodeks med frihed til anonymitet.

usp-content

Udmærkelse

At tilbyde den bedste kvalitet er et vigtigt engagement for os. For at opnå dette har vi strenge kvalitetskontroller, og vi lytter altid til vores kunders meninger. På denne måde kan vi garantere og konstant forbedre kvaliteten af vores ydelser og produkter, og leve op til vores kunders forventninger.

usp-content

Effektivitet

Vi spørger konstant os selv, hvordan vi kan undgå spild af materialer, energi og indsats uden at gå på kompromis med kvalitet og de andre vigtige værdier, vi har nævnt indtil nu. Denne tilgang holder Saal teamet aktivt i forhold til at gøre tingene bedre for alle aktører og samtidig være bæredygtige.

usp-content

Ligebehandling

Der er ikke plads til forskelsbehandling hos Saal. Diskrimination på grund af race, etnisk oprindelse, køn, religion, verdensanskuelse, handicap, alder eller seksuel identitet er strengt forbudt i vores organisation. Dette gælder især i forhold til medarbejdere, kunder, forretningspartnere og sponsorer.

Sådan passer vi på miljøet

Vi er bevidste om vores ansvar for miljøet, og vi opfordrer konstant vores medarbejdere, kunder og partnere til at arbejde hen imod en mere ansvarlig forvaltning af naturressourcerne og samtidig reducere miljøpåvirkningen, når det er muligt. Kun ved at øge bevidstheden kan alle interessenter blive rettet ind efter det samme mål: identificere og måle risici samt muligheder for at reducere miljøpåvirkningen og samtidig bidrage til en bæredygtig forretningsudvikling.

Grøn energi

Vores mål er at generere eller købe mest muligt energi fra grønne og rene kilder. Denne tilgang bidrager ikke kun til at reducere vores CO2-aftryk, men især i forbindelse med egenproduktion af solenergi gør den os mere autonome og mindre afhængige af tredjepartsleverandører af energi.

usp-content

Vores solcellepaneler

Mere end 4600 m² solpaneler (med mere end 940 kW installeret kapacitet) er blevet tilsluttet Sals netværk siden november 2020. Siden da er vi stolte af at kunne opfylde en betydelig procentdel af vores energibehov i produktionen alene med vores solpaneler, og ved mange lejligheder har vi dækket op til 100 % af vores energibehov.

usp-content

Overgang til elektrisk mobilitet

Vi har implementeret en bæredygtig mobilitetsplan, der omfatter elektrificering af vores køretøjer, og vi har også sat de nødvendige midler ind, så vores medarbejdere også kan gå over til elektrisk mobilitet uden CO₂-udledning. Denne mobilitetsplan har resulteret i anskaffelse af mange køretøjer med el- eller hybriddrift til virksomhedens flåde.

Genbrug

Vi er også bevidste om vigtigheden af affaldssortering og genbrug. Af samme grund har vi i årevis implementeret et system til affaldssortering i forskellige affaldsbeholdere på alle vores kontorer og faciliteter. Disse genbrugsstationer er organiseret efter de relevante farver i overensstemmelse med affaldsbeholdere på gaden og har tillige tekst og billeder med det tilhørende affald.

Optimering af ressourcer

Optimeringen af ressourcerne er en af de vigtigste aspekter af vores forpligtelse over for miljøet. Vi har således i årevis optimeret alle processer relateret til brugen af materialer og energi, så vores miljømæssige aftryk lidt efter lidt bliver reduceret. Med denne præmis i tankerne justerer vi alle vores processer internt, både på organisatorisk niveau, gennem personlig bevidsthed hos vores medarbejdere og ved ansvarsbevidste valg af de partnere, som vi samarbejder med.

usp-content

Energieffektivitet

Vi optimerer vores faciliteter for at opnå høj energieffektivitet. Produktionshaller, kontorer og alle vores maskiner er optimeret med henblik på at reducere energiforbrug og reducere den miljømæssige belastning.

usp-content

Råstofforbrug (mindre affald)

Vores krævende produktionsprocesser har til formål at udnytte råmaterialerne bedst muligt og på den måde generere så lidt affald som muligt. Hertil anvender vi universelle kvalitetsstandarder og gennemfører omhyggelige undersøgelser i forbindelse med design og fremstilling af produkter. Vi har specialiserede maskiner og udfører gennemgribende kontroller for minimere enhver form for fejl. Alle disse foranstaltninger reducerer produktionsspild til et minimum.

Produktion og emballering

usp-content

FSC®-certificeret papir

Under fremstillingsprocessen af vores produkter bruger vi hovedsageligt FSC®-certificeret papir. FSC®-certificeringen (Forest Stewardship Council®) sikrer, at papiret er blevet produceret på bæredygtig vis og overholder strenge miljømæssige og etiske protokoller for skovforvaltning. På denne måde støtter vi en ansvarlig og bæredygtig udvikling på verdensplan.

usp-content

Mindre end 3 % plastforbrug i emballage

Vi har i årevis bestræbt os på at reducere mængden af materiale, der anvendes i vores emballage. Denne forpligtelse har resulteret i, at vi bruger mindre end 3 % plastik i vores nuværende emballage, og vi har reduceret brugen af plastik med ca. 50 % siden 2021. Da vi er opmærksomme på vigtigheden af dette spørgsmål, fortsætter vi med at søge efter alternativer for fortsat at forbedre kvaliteten af vores emballage, idet vi gør vores bedste for at finde en god balance mellem at være så miljøvenlig som muligt og levere en sikker emballage til vores kunder. Vores mål er at reducere det materiale, der anvendes i emballage, med 30 % i 2023, ikke kun plastik, da vi allerede gør konstante fremskridt med hensyn til at reducere andre materialer såsom papir og pap i emballage. Vi er overbevist om, at det er en win-win-situation for alle interessenter: organisation, kunder, transportpartnere og miljøet.

Reduktion af CO2-fodaftrykket

Saals mål er at reducere vores aktivitets CO₂-udledning så meget som muligt i overensstemmelse med det 13. mål i SDG'erne (klimaindsats). Derfor har vi et solcelleprojekt: Vi køber energi fra vedvarende energikilder og optimerer konstant driftsprocesserne for at gøre vores CO2-fodaftryk så lille som muligt.

Vores engagement i miljøet omfatter også at vælge de bedste partnere til at levere vores produkter til vores kunder. Derfor tager vi også hensyn til bæredygtigheds- og CO₂-emissionsreduktionspolitikkerne hos de logistikvirksomheder, vi samarbejder med, f.eks. DHL's GoGreen-initiativ og Post AT's CO₂-neutrale certifikat. CO₂-neutral certificering er en vigtig del af vores samarbejdsrelation med disse transportvirksomheder, da vi deler ansvaret for klimavenlig levering.

Photoproduct

CO₂-kompensation valideret af TÜV Rheinland

I 2021 fik vi vores CCF beregnet af TÜV Rheinland for scope 1 og 2 i henhold til GHG-protokollens standarder. Resultatet var en CO₂-ækvivalent på 442,37 t, hvilket reducerede vores 2020 CO2-fodaftryk (846,54 t) næsten med halvdelen. Vi besluttede at skride til handling og kompensere for vores CO₂-emissioner ved at deltage i et vindenergiprojekt i Oaxaca, Mexico. Denne CO₂-kompensationsforanstaltning er blevet valideret af TÜV Rheinland, hvilket betyder, at Saal Digital er en certificeret CO2-neutral virksomhed.

Ansvar over for leverandører

Ansvar over for leverandører

Vores leverandører skal acceptere og overholde alle de politikker og principper, der er indeholdt i vores adfærdskodeks. For at sikre en sådan overholdelse vil Saal bede dem om de nødvendige oplysninger for at bekræfte dette.

For at arbejde sammen med os skal de acceptere vores adfærdskodeks, der vedrører etisk arbejde og respekt for miljøet.

Donationer og sponsorater

Donationer og sponsorater

Det er vigtigt for os at støtte donations- og sponsorinitiativer, og de udvalgte initiativer og partnere skal være i overensstemmelse med vores virksomhedsværdier, CSR-relaterede erklæringer og adfærdskodeks. Desuden følger vi specifikke retningslinjer for at udvælge de initiativer, som vi gerne vil støtte.

Hvis du ønsker at sende os en anmodning om sponsorering eller donation, bedes du skrive en e-mail til os på initiatives@saal-digital.com. Vi vil meget gerne høre mere om dit projekt.

Få mere at vide om vores donationsprojekter

150.000 kr Donation til NGO Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Vi er meget bevidste om, at minder er en meget vigtig del af den menneskelige oplevelse. Derfor har vi besluttet at bidrage til forskning i Alzheimers sygdom med det ultimative mål at bremse eller standse dens udvikling. Alzheimer Forschung Initiative e.V. har siden 1995 arbejdet for at gøre Alzheimers sygdom helbredelig gennem uafhængig forskningsfinansiering.

Vores initiativ: Støtte (med en pengedonation) til et specifikt projekt, der har til formål at lære mere om, hvilke cellulære mekanismer der fører til spredning af skadelige tau-aflejringer i Alzheimers sygdom.

Fotobøger til uddannelsesmiljøet

Saal Digital har i årevis støttet børnehaver og skoler med gratis eller nedsatte fotoprodukter. Målet har altid været at hjælpe børn med at bevare vidunderlige minder om deres skoleår og klassekammerater og også hjælpe dem med at dele disse særlige øjeblikke med deres kære.

Vores initiativ: Vi tilbyder uddannelsesmiljøet muligheden for at designe en klassefotobog og bestille gratis eksemplarer af den til alle klassens elever.

Støtte til familier, der har mistet et barn under graviditet eller er døde som spædbarn

Det kan være meget hårdt for en familie at gennemgå et graviditetstab eller et dødsfald hos et spædbarn. Vi ved, hvor stærke minder og fotografier kan være, og derfor har vi valgt at støtte en organisation, der har specialiseret sig i at tage sig af familier, der oplever disse svære tider.

Vores initiativ: Vi har taget initiativ til at give Prints som en produktdonation, så de kan indgå i de terapitjenester, som organisationen tilbyder for at hjælpe familierne med at helbrede.

Samarbejde med Make-A-Wish Tyskland

Make-A-Wish Germany er en nonprofitorganisation, der hjælper alvorligt syge børn mellem 3 og 18 år med at få opfyldt deres højeste ønske. Organisationens passion og ansvarlighed er sammenfaldende med vores værdier, og derfor vil vi gerne støtte dem i deres arbejde.

Vores initiativ: Sammen med Make-A-Wish vil vi gerne sætte et smil på børnenes læber ved at give dem en kærligt designet fotobog som et fysisk minde, så de kan se tilbage på den oplevelse, de har valgt at ønske sig, som et ønske.

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst:

Din sprogindstilling stemmer ikke overens med sproget på denne hjemmeside. Vælg venligst: