Vores forpligtelser

Lære mere om virksomhedens sociale ansvar

Photos
usp-heading

Et mangfoldigt og multikulturelt team

usp-heading2

Miljøvenligt

usp-heading3

Etisk og ansvarligt arbejde

Lad os først præsentere os selv

Vores mission

Vi arbejder hver dag for at bevare vores kunders minder trykt på højkvalitets fotoprodukter, så disse dyrebare minder holder i mange år og bliver bevaret over tid.

Vores vision

Vi anerkender den digitale styrke ved at give vores kunder mulighed for at bevare deres minder ikke kun i trykt form, men også digitalt, på en sikker måde, så de kan tilgå dem fra enhver enhed, overalt, og online dele disse værdifulde billeder og fotoprojekter.

Vores værdier

usp-content

Integritet

Alle ansatte hos Saal har tilsluttet sig adfærdskodekser og interne politikker, der regulerer medarbejdernes grundlæggende adfærd på områder som etisk arbejde, upartisk og ligebehandling, diversitet, databeskyttelse og respekt for miljøet. Disse kodekser bliver løbende revideret og udvidet for at tilpasse sig de aktuelle behov i samfundet.

usp-content

Udmærkelse

At tilbyde den bedste kvalitet er et vigtigt engagement for os. For at opnå dette har vi strenge kvalitetskontroller, og vi lytter altid til vores kunders meninger. På denne måde kan vi garantere og konstant forbedre kvaliteten af vores ydelser og produkter, og leve op til vores kunders forventninger.

usp-content

Effektivitet

Vi spørger konstant os selv, hvordan vi kan undgå spild af materialer, energi og indsats uden at gå på kompromis med kvalitet og de andre vigtige værdier, vi har nævnt indtil nu. Denne tilgang holder Saal teamet aktivt i forhold til at gøre tingene bedre for alle aktører og samtidig være bæredygtige.

Photos

Sådan passer vi på miljøet

Vi er bevidste om vores miljøansvar og opfordrer konstant vore medarbejdere, kunder og partnere til at arbejde mod en mere ansvarlig forvaltning af de naturlige ressourcer og samtidig reducere miljøpåvirkninger, når dette er muligt. Kun ved øget opmærksomhed kan alle aktører søge mod det samme mål: Identificere og vurdere risikoområder samt muligheder for at reducere miljøpåvirkninger og samtidig bidrage til en bæredygtig forretningsudvikling.

Grøn energi

Vores mål er at generere eller købe mest muligt energi fra grønne og rene kilder. Denne tilgang bidrager ikke kun til at reducere vores CO2-aftryk, men især i forbindelse med egenproduktion af solenergi gør den os mere autonome og mindre afhængige af tredjepartsleverandører af energi.

usp-content

Vores solpaneler

Mere end 3.000 kvm solpaneler (med en installeret kapacitet på mere end 600 kWt) er blevet tilsluttet Saals netværk i november 2020. Siden da har vi med stolthed kunnet dække en betydelig del af vores energibehov til produktion kun ved brug af vores solpaneler, i mange tilfælde op til 100 % af vores energibehov.

usp-content

Overgang til E-mobilitet

Vi har implementeret en bæredygtig mobilitetsplan, som involverer elektrificering af vores køretøjer,og vi har også sat tiltag i værk, så vores medarbejdere kan lave skiftet til E-mobilitet som er fri for CO2-udslip. Denne mobilitetsplan har resulteret i anskaffelsen af mange køretøjer med elektriske eller hybriddrevne motorer til virksomhedens bilflåde.

Genbrug

Vi er også bevidste om vigtigheden af affaldssortering og genbrug. Af samme grund har vi i årevis implementeret et system til affaldssortering i forskellige affaldsbeholdere på alle vores kontorer og faciliteter. Disse genbrugsstationer er organiseret efter de relevante farver i overensstemmelse med affaldsbeholdere på gaden og har tillige tekst og billeder med det tilhørende affald.

Optimering af ressourcer

Optimeringen af ressourcerne er en af de vigtigste aspekter af vores forpligtelse over for miljøet. Vi har således i årevis optimeret alle processer relateret til brugen af materialer og energi, så vores miljømæssige aftryk lidt efter lidt bliver reduceret. Med denne præmis i tankerne justerer vi alle vores processer internt, både på organisatorisk niveau, gennem personlig bevidsthed hos vores medarbejdere og ved ansvarsbevidste valg af de partnere, som vi samarbejder med.

usp-content

Energieffektivitet

Vi optimerer vores faciliteter for at opnå høj energieffektivitet. Produktionshaller, kontorer og alle vores maskiner er optimeret med henblik på at reducere energiforbrug og reducere den miljømæssige belastning.

usp-content

Råstofforbrug (mindre affald)

Vores krævende produktionsprocesser har til formål at udnytte råmaterialerne bedst muligt og på den måde generere så lidt affald som muligt. Hertil anvender vi universelle kvalitetsstandarder og gennemfører omhyggelige undersøgelser i forbindelse med design og fremstilling af produkter. Vi har specialiserede maskiner og udfører gennemgribende kontroller for minimere enhver form for fejl. Alle disse foranstaltninger reducerer produktionsspild til et minimum.

Emballage og forsendelse

usp-content

Mindre end 3 % plastik i vores emballage

I årevis har vi bestræbt os på at reducere mængden af materialer, der anvendes i vores emballage. Dette engagement har resulteret i mindre end 3 % plastik i vores nuværende emballage. Da vi er opmærksomme på vigtigheden af dette, søger vi konstant alternativer til at forbedre kvaliteten af vores emballage, både i forhold til miljøet og vores kunder. Vores mål er at reducere materialeindholdet i emballagen med 30 % i 2023. Vi er overbeviste om, at dette er en »win-win aktion« til gavn for alle parter, organisationen, kunder, transportpartnere og miljøet.

usp-content

Reducerer CO2-aftryk ved forsendelser

Vores forpligtelse over for miljøet indebærer også, at vi vælger de bedste partnere til at sende vores produkter til vores kunder. Det er derfor, vi også tager højde for bæredygtighed og CO2-reduktionspolitikker i de logistikvirksomheder, vi arbejder med. DHL´s GoGreen initiativ og Post AT´s CO2-neutral-certifikat. Disse CO2-neutrale certificeringer er meget vigtige for os når vi samarbejder med disse transportvirksomheder, da vi deler ansvaret for klimavenlige forsendelser.

Photoproduct

Ansvarlighed over for leverandører

Vores leverandører skal acceptere og overholde alle de politikker og principper i vores adfærdskodeks. For at sikre at disse bliver overholdt, anmoder Saal dem om de nødvendige oplysninger, der dokumenterer dette.

For at arbejde med os skal de acceptere vores adfærdskodeks i relation til etisk arbejde og respekt for miljøet.

Photos

Ansvarlighed over for de ansatte

Hos Saal har vi en fjernarbejde-først strategi. Hvis et arbejde kan udføres fuldt ud som fjernarbejde, tilbyder vi som udgangspunkt altid vores medarbejdere muligheden for at arbejde hjemmefra eller et andet sted end vores virksomheds kontorer. Det er dog ikke et problem, hvis der er nogle, som stadig foretrækker at arbejde i et traditionelt kontormiljø. Hvad er fordelene?

  • Forbedret trivsel for de ansatte. Medarbejdere værdsætter den fleksibilitet, som er forbundet med hjemmearbejde.
  • Undgå CO2-udslip som følge af transport. Dette er ikke kun en miljøvenlig strategi, men det sparer også vores medarbejdere transporttid og transportudgifter.
  • Fleksible arbejdstider. For de fleste stillinger understøtter vi asynkront arbejde, så det ikke er nødvendigt at være til stede på et bestemt tidspunkt.
  • Inklusion. Ved at fjerne de uundgåelige barrierer, der er forbundet med at skulle være et bestemt sted, formår vi at integrere flere medarbejdere og skabe lige karrieremuligheder for alle.
  • Transparent kommunikation. Takket være en centraliseret vidensbase og fjernkommunikation, har alle ansatte, uanset hvor hun/han befinder sig, de samme muligheder for at få generelle eller mere afdelingsrelaterede informationer.