Tilføj og rediger billeder

Tilføj og rediger billeder

Vælg billeder

I designerens venstre kolonne skal du vælge den mappe, hvor billederne er gemt, for at kunne tilføje dem til fotoproduktet. Du kan navigere gennem mapperne eller indtaste den sti, hvor billederne er gemt.

Designer med alle kolonner vist

Hvis du vælger den mappe, der indeholder billederne, vises billederne nederst i den samme kolonne. Fotos kan sorteres efter navn, type, dato, brug eller vurdering. Fotominiaturebilleder kan vises i forskellige størrelser. Dette kan ændres ved at klikke på knappen Vis og vælge den ønskede størrelse. Indstillingen Vis filnavn kan også slås til og fra.

Indstillinger for visning af miniaturebilleder

Fotos, der allerede er inkluderet i fotoproduktet, kan skjules ved at aktivere indstillingen Skjul brugte billeder. Det vil gøre de fotos, der er føjet til projektet, usynlige i denne menu og forhindre, at det samme foto føjes til projektet gentagne gange. Hvis denne indstilling er deaktiveret, vil de fotos, der er tilføjet til projektet, være markeret med et flueben. Hvis de er blevet brugt mere end én gang, vil de blive vist med det tilsvarende nummer.
Bemærk venligst, at det på grund af materialets beskaffenhed ikke er muligt at placere billeder på alle fotobogsforsider. Det er kun muligt at placere billeder på fotobøger med blankt og mat omslag, hvidt kunstlæder og Professional Line-fotobøger med akryl- eller børstet metalprint-omslag.

Placering og beskæring af billeder

Når du vælger et billede, vises en menu øverst med en række værktøjer, der gør det muligt at justere billedet inden for billedrammen. Denne menu viser også billedets navn, opløsning og kvalitet. Billedkvaliteten afhænger af billedets størrelse i fotoproduktet i forhold til dets opløsning og ændrer sig afhængigt af den størrelse, som billedet bruges i i fotoproduktet. For at få det bedste resultat anbefaler vi billedkvaliteten meget god.

Der vises en blå ramme omkring det valgte billede. Dette er billedets afgrænsningsboks. Ved at klikke på denne ramme, holde museknappen nede og flytte markøren sidelæns, kan du øge eller mindske størrelsen på boksen.

Billede valgt med info og værktøjer vist

For at reducere størrelsen på boksen skal du vælge billedet og klikke på knappen Beskær, der vises i billedets øverste menu. Når denne funktion er aktiv, vises en hvid ramme i hjørnerne af billedet. Klik og træk i denne ramme for at beskære billedet.

Beskæringsværktøj valgt på billedet

Hvis du vil forstørre eller formindske billedet i billedboksen, skal du vælge billedet og klikke på forstørrelsesglasset med plustegn eller forstørrelsesglasset med minustegn. Dette vil forstørre eller formindske billedet uden at påvirke størrelsen af boksen.

Hvis du vil flytte billedet inden for boksen, skal du klikke på den krydsknap, der vises i topmenuen, når billedet er valgt. Når den er aktiveret, vises det samme krydsikon over billedet. Det betyder, at du kan flytte billedet inden for rammen for at genplacere det. Det gør du ved at holde musen over billedmotivet og trække det i den ønskede retning. Denne funktion kan også aktiveres ved at dobbeltklikke på billedet.

Reframe-værktøj valgt på billedet

For at vende billedet skal du klikke på knappen Spejl vandret eller Spejl lodret efter behov. Ved at klikke på knappen Rotate image detail, som vises i topmenuen, når billedet er valgt, roteres billedet 90 grader inden for billedboksen. Denne menu indeholder også indstillingen Billedforbedring. Hvis denne indstilling er aktiveret, bliver billedet automatisk justeret af softwaren. Vi anbefaler, at du deaktiverer denne indstilling, hvis dine fotos tidligere er blevet redigeret.
Du kan aktivere billedforbedring ved at klikke på tryllestavsikonet. Når dette ikon har en grå baggrund, er billedforbedringen aktiv. For mere information, se artiklen Billedforbedring.

Byt om på billeder

Hvis to eller flere fotos allerede er placeret på et fotoprodukt, kan du bytte om på deres positioner. Vælg de fotos, du vil bytte om på, og knappen Byt valgte billeder vises. Hvis du klikker på denne knap, byttes de valgte billeders positioner med det samme. Hvis du har valgt mere end to fotos, der skal byttes, skal du muligvis klikke på knappen flere gange, indtil hvert foto er i den ønskede position.

Byt om på valgte billeder

Du kan også klikke med den midterste museknap eller holde musen eller touchpad'en hen over et foto. Et lille miniaturebillede af fotoet vises som en markør, og knappen Skift billede vises over alle fotos, der allerede er tilføjet til fotoproduktet. Hvis du vil bytte om på billederne, skal du blot klikke på et andet foto, som også har en Switch Image-knap, så bytter billederne plads.

Skift billede

Fjern billedet fra billedboksen

Det er muligt kun at fjerne billedindholdet uden at fjerne billedboksen. For at gøre dette skal du dobbeltklikke på billedet og bruge DEL-tasten på tastaturet til at fjerne billedet. Billedet vil blive slettet, men billedboksen vil forblive.