Tilføj elementer til fotoproduktet

Tilføj elementer

Der er forskellige elementer, der kan inkluderes i et fotoprodukt for at skabe et personligt design, såsom billeder, tekst, udfyldningsbokse og clipart.

Tilføj billeder

Der er forskellige måder at tilføje billeder til fotoproduktet på:

1. Fra menuen i venstre kolonne ved at vælge billedet og trække det ind på arbejdsområdet.

Dragging images from left column

2. Ved at trække billeder direkte fra din mappeoversigt ind i designeren. Billeder, der tilføjes på denne måde, vises i venstre kolonne i designeren sammen med resten af billederne.

3. Ved at klikke på knappen Tilføj billede kommer der en billedboks frem på fotoproduktet. Du kan trække et billede fra venstre kolonne ind i denne billedboks eller vælge billedboksen og klikke på knappen Vælg foto øverst i boksen. Når du klikker på denne knap, åbnes din browser, og du kan vælge et billede fra din enhed, som du vil inkludere i dit fotoprodukt. Billedbokse bruges på layouts.

Insert image and Replace image options on a layout

Hvis der allerede er placeret et billede i fotoproduktet, og et andet billede trækkes fra venstre kolonne ind i fotoproduktet, vises indstillingen Erstat billede. Hvis du slipper det billede, du har trukket, på denne mulighed, vil det billede, der allerede er placeret i fotoproduktet, blive erstattet af det nye billede.

4. Højreklik på et billede i menuen i venstre kolonne for at åbne en menu. Hvis du vælger Indsæt billede, placeres billedet automatisk i fotoproduktet.

Insert image button from left column

Tilføj tekst

Du kan tilføje tekst til fotoproduktet ved at klikke på knappen Tilføj tekst i designerens topmenu.

New Text Box added

Når du klikker på knappen, kommer der en tekstboks frem midt i fotoproduktet, som du kan tilpasse. Der er to måder at skrive teksten i denne boks på:

1. Ved at vælge tekstboksen og klikke på knappen Teksteditor over den. Dette åbner et teksteditorvindue, hvor du kan skrive den tekst, du vil tilføje. Dette teksteditorvindue indeholder også alle tekstkonfigurationsværktøjerne. Du kan ændre teksten direkte herfra. For at tilføje teksten, der er skrevet i teksteditoren, til dit fotoprodukt, skal du trykke på OK-knappen i denne editor.

Text Editor window

2. Hvis du dobbeltklikker med musen på tekstboksen i designeren, aktiveres tastaturet, så du kan tilføje teksten. Tekstkonfigurationsværktøjerne er også tilgængelige i højre kolonne ved at vælge teksten og klikke på knappen Tekstboks. Her kan du blandt andet tilpasse tekstens skrifttype, størrelse, justering og farve.

Tilføj udfyldningsfelt

Du kan tilføje udfyldningsbokse til fotoproduktet ved at klikke på knappen Tilføj udfyl dning i designerens topmenu. Som standard oprettes et farvet rektangel.

New Fill Box added

Hvis du vil ændre størrelsen på udfyldningsboksen, skal du klikke på dens ramme og holde museknappen nede og flytte markøren til den ønskede størrelse og form. På denne måde kan du f.eks. anvende en tekstur på en enkelt side i en fotobog.

Konfigurationsmenuen til udfyldningsboksen vises ved at klikke på knappen Rediger udfyl dning, som vises øverst, når den er valgt, eller på knappen Udfyldningsboks i menuen til højre.
Der er forskellige typer udfyldninger tilgængelige i menuen øverst til højre: Farve, Gradient eller Tekstur. Hver type har forskellige tilpasningsmuligheder.

Tilføj cliparts

Cliparts kan tilføjes til fotoproduktet ved at klikke på knappen Cliparts i menuen til højre. Der vises et stort udvalg af cliparts. Disse kan filtreres efter kategori eller efter et søgeord, der indtastes i søgefeltet, for hurtigt at finde cliparts om et bestemt emne.

Clipart added

For at tilføje clipart til fotoproduktet skal du vælge clipart fra denne menu ved at holde museknappen nede og trække det ind i fotoproduktet. En anden måde at tilføje clipart på er at højreklikke på det og klikke på Indsæt clipart.
Det tilføjede clipart vises i fotoproduktet i en standardstørrelse. Du er nødt til at justere størrelsen, så den passer til dine designbehov.