Størrelse og placering af billeder og objekter

Størrelse og placering af billeder og objekter

Alle objekter, der tilføjes til et fotoprodukt, såsom billeder, cliparts, tekst og udfyldningsbokse, kan frit ændres i størrelse og placeres i fotoproduktet.

Brug af musen

Når et objekt vælges med musen, vises en blå ramme omkring objektboksen. Hvis du vælger denne blå ramme og holder museknappen nede, mens du flytter markøren, ændres størrelsen på boksen og billedet i den. Når det gælder billeder, ændres både billedboksen og motivet. Når det gælder tekst, ændres størrelsen på den skrevne tekst ved at ændre størrelsen på dens boks, hvis indstillingen Automatisk skriftstørrelse i menuen Tekstboks er aktiveret.

For at flytte et objekt skal du vælge det med museknappen nede, flytte det til den ønskede position og slippe museknappen.

Manuelt roteret og flyttet billede

For at rotere et objekt skal du først vælge det En pil vises i hvert hjørne af objektet. Ved at klikke på en af disse pile og holde museknappen nede, kan du flytte markøren for at rotere den.

Værktøjer til placering

Objekter kan også placeres og ændres i størrelse på fotoproduktet ved hjælp af positionsværktøjerne. Disse værktøjer er tilgængelige ved at vælge et objekt og trække menuen Position ned til højre.

Først er der felter, der angiver objektets dimensioner, nemlig dets bredde og højde. Hvis du ændrer disse værdier, vil objektets størrelse ændre sig tilsvarende. Men hvis du klikker på hængelåsen, vil objektets proportioner forblive de samme, selvom du ændrer en af dimensionerne. Det betyder, at objektet bevarer sine oprindelige proportioner og ikke bliver forvrænget.

Til højre er de bokse, der svarer til objektets X- og Y-positioner. Hvis du ændrer disse, flyttes objektet til disse koordinater. Under dette er der en boks med objektets rotationsgrader. Det valgte objekt vil rotere i henhold til de grader, der er angivet i dette felt.

Positioneringsværktøjer i kolonne

Justeringsværktøjer

Justeringsværktøjerne i menuen Position hjælper dig med at placere objekter vertikalt og horisontalt i forhold til fotoproduktet. Du kan justere objektet til en hvilken som helst af dets kanter og til midten i henhold til produktets dimensioner.

Justeringsværktøjer i menuen Position

Hvis du designer en fotobog, kan du justere objekterne i forhold til en enkelt side ved at aktivere indstillingen Enkelt side, eller i forhold til begge sider ved at deaktivere den.

Hvis du aktiverer indstillingen Brug afstand, aktiveres feltet Afstand. Hvis du indtaster et tal i dette felt, vil justeringsværktøjerne tage højde for denne afstand, når de placerer elementerne i fotoproduktet. Hvis du f.eks. indtaster 4 cm i afstandsfeltet, når indstillingen Brug afstand er aktiveret, og du klikker på knappen Højre kantjustering, vil det valgte objekt blive justeret med højre kant og efterlade 4 cm fra kanten.

Værktøjer til lag

Lagværktøjerne styrer objekternes stablingsrækkefølge. Når du bruger indstillingen Send til bagside, placeres det valgte objekt bag alle andre objekter, der allerede er blevet placeret. Det betyder, at hvis der er objekter oven på det, vil det valgte objekt være synligt bag dem.

På den anden side placerer indstillingen Bring to front det valgte objekt oven på alle andre objekter og dækker alle objekter, der tidligere var under det.

Hvis du kun vil flytte det valgte objekt én position bagud eller fremad i forhold til de andre objekter, kan du bruge indstillingerne Send bagud eller Bring fremad. Disse muligheder flytter dog kun objektet én position ad gangen, så det kan være nødvendigt at klikke på dem flere gange for at opnå den ønskede lagdelingseffekt.

Lagværktøjer i menuen Position med eksempel

Denne menu indeholder også objektets opacitet, som er indstillet til 100 som standard. Du kan også give objektet et navn.

Kopier objekter til et andet projekt

Det er muligt at kopiere de billeder og objekter, der allerede er placeret i et projekt, til et andet. Vælg først alle de billeder og objekter, du vil kopiere. Brug tastekombinationen CTRL + A til at markere alle elementer på siden/arbejdsområdet, eller træk med musen for at skabe en firkant omkring alle objekter. Når du har valgt, skal du holde CTRL + C nede for at kopiere objekterne eller klikke på knappen Copy i topmenuen. Åbn derefter det destinationsprojekt, hvor du vil indsætte de kopierede objekter. Tryk på CTRL + V for at indsætte dem i det ønskede område, eller brug knappen Indsæt i topmenuen.

For at bevare positionerne for de indsatte objekter skal du sikre dig, at destinationsprojektet har samme størrelse og format som originalen. Ellers kan det være nødvendigt at justere de indsatte objekter, så de passer til det nye format.