Layouts

Layouts

Layouts er foruddesignede skabeloner, der giver en nem måde at arrangere billeder og tekst på i dit fotoprodukt. Disse skabeloner er skabt til at forenkle designprocessen. Layoutskabeloner kan tilpasses og personliggøres i henhold til individuelle præferencer. Afhængigt af det designtema, du vælger, kan layouts indeholde baggrunde og cliparts. For at få adgang til menuen Layouts, som tilbyder en række konfigurationsværktøjer, skal du blot navigere til menuen til højre.

Layouts menu i højre kolonne

Designlinjer

Layout-menuen tilbyder et udvalg af layouts afhængigt af antallet af billeder, der allerede er placeret på siden. Hvis du klikker på Designlinje, får du en menu frem med en række designforslag, som du kan vælge imellem. Du kan filtrere forslagene efter kategori ved at åbne menuen i øverste venstre hjørne. Når du har valgt en designlinje, vil du blive præsenteret for en række forslag, der bruger forskellige designelementer. Du har til enhver tid mulighed for at ændre temaet.

Indstillinger for designlinjer

Brug af layouts

Ved at rulle ned i menuen til højre kan du se flere layouts med flere billeder. Du kan også filtrere layoutene efter antallet af billeder ved at åbne menuen Billeder pr. side. Når du vælger et layout i denne menu, vil det blive placeret i fotoproduktet med tomme billedbokse. Hvis du vil tilføje et billede, skal du trække billederne fra menuen til venstre eller klikke på billedboksen og trykke på knappen Vælg foto.

Layout brugt med billedboks valgt

Billeder, der allerede er placeret på siden, vil automatisk tilpasse sig layoutet.

Bemærk, at de første layoutmuligheder, der vises i højre kolonne, som standard er layoutet med det antal fotos, der allerede er placeret i fotoproduktet, hvis indstillingen Billede pr. side er variabel. Det vil sige, at i eksemplet, hvor der er tre billeder i fotoproduktet, vil layoutene med tre billeder være de første, der vises i menuen til højre. Det er muligt at filtrere layoutene efter antallet af billeder ved at åbne feltet Billede pr. side og vælge antallet af billeder.

Når layouts er placeret, kan de spejles horisontalt ved at klikke på knappen Spejl layout øverst i menuen Layouts.

Anvendt layout og andre muligheder vises i højre kolonne

Layouts med tekst

For at se mulighederne for tekstlayout skal du først tilføje tekst til fotoproduktet. Klik på Tilføj tekst for at tilføje en tekstboks til fotoproduktet. Når den er tilføjet, skal du trække menuen Layout ned i højre kolonne. De viste layoutmuligheder vil indeholde en tekstboks.

Layouts med tekstmuligheder i højre kolonne

Hvis du tilføjer endnu en tekst ved at klikke på Tilføj tekst igen, vil de viste layoutmuligheder indeholde to forskellige tekstbokse.

Layouts med to tekstbokse

Ved at klikke på en af mulighederne vil det layout, der tilføjes til fotoproduktet, indeholde de tomme tekstbokse. Du kan skrive i dem ved at dobbeltklikke på tekstboksen eller ved at vælge boksen og åbne teksteditoren. Det er også muligt at ændre tekststilen i denne menu. Teksten kan også tilpasses ved at vælge tekstboksen og åbne menuen Tekstboks til højre. Se artiklen Tekst for flere oplysninger.

Tilpasset tekst på layout

Favorit-layouts

Under hvert layout er der et hjerteikon. Klik på det for at gemme layoutet som en favorit. Så hvis du filtrerer layout efter antal billeder, vises favoritlayoutet øverst i kolonnen, hvis antallet af billeder, der er valgt i feltet Billeder pr. side, matcher antallet af billeder i favoritlayoutet. Hvis du f.eks. vælger to i feltet Billede pr. side, vises layouts med hjertet markeret og med to billedfelter først.

Favoritlayout valgt med hjerteikon

Hvis feltet Billede pr. side er Variabel, vises favoritlayouterne øverst i layoutmenuen, når antallet af billeder, der allerede er tilføjet til fotoproduktet, matcher antallet af billeder i favoritlayouterne. Hvis du f.eks. klikker på hjertet i et layout med to billedbokse, vil denne skabelon være den første, der vises i layoutmenuen, når der er tilføjet to billeder til fotoproduktet.

Klik på hjerteikonet igen for at fjerne layoutet fra favoritterne.

Anvendt favoritlayout

Ændring af layouts

Når du vælger et layout i menuen til højre, placeres objekterne i det valgte layout i fotoproduktet. Når disse objekter er placeret i fotoproduktet, kan de flyttes og konfigureres, som du ønsker. Du kan f.eks. slette en clipart, der er placeret, når du har valgt et layout, og vælge en anden fra clipart-menuen. Du kan også tilføje en ramme til et billede eller endda tilføje flere objekter som f.eks. en udfyldningsboks, der fungerer som baggrund på en enkelt side.

Opret og gem dit eget layout

Ud over de medfølgende layouts kan du oprette og gemme dine egne layouts. På den måde kan du f.eks. gemme de ændringer, du har foretaget i et layout, ved at lave dine egne versioner. Når alle objekter i fotoproduktet er placeret som ønsket, skal du åbne menuen Layout og klikke på knappen Gem layout. Dette åbner en menu med eksportindstillingerne for det nye layout, der skal gemmes, og et eksempel på de objekter, der er placeret på fotoproduktet, og som vil udgøre den nye skabelon.

Vinduet med indstillinger for eksport af layout

Feltet Kategori viser de forskellige kategorier, der allerede er oprettet, så du kan vælge, hvor skabelonen skal gemmes. Du kan oprette en ny kategori ved at klikke på +-ikonet. En menu åbnes, hvor du kan indtaste navnet på den nye kategori. I feltet Emne kan du vælge en af de oprettede designlinjer for at gemme det nye layout der. Som med kategorien er det muligt at oprette en ny designlinje ved at klikke på +-ikonet. Der er også flere skabelonegenskaber, som du kan aktivere eller deaktivere ved at markere det relevante felt, såsom at aktivere Start af sektion, tilføje ramme og masker, udfyldningsbokse, cliparts, tekstbokse, tekstindholdet og muligheden for at udskifte baggrunden. Når du har konfigureret alle indstillingerne, skal du trykke på Gem.

Gemt layout bruges

Det nye gemte layout vil blive vist i kolonnen Layouts inden for den valgte designlinje. Hvis du har oprettet en ny kategori eller et nyt emne, vil det blive vist i designlinjens menu.

Gemt emne tilgængeligt i designlinjemenuen

For at redigere det gemte layout skal du klikke på skruenøgleikonet under det i menuen Layouts. Det kan slettes ved at klikke på skraldespandsikonet. Ved at klikke på knappen Design Manager øverst i kolonnen Layouts kan du administrere de layouts og linjer, du har oprettet. Fra dette vindue er det muligt at slette, importere og eksportere dem.

Design manager-vindue

Disse nye layouts gemmes i softwaren og kan bruges, hver gang du opretter en artikel med de samme egenskaber. Hvis det gemte layout f.eks. svarer til en 28x28 fotobog, vil det gemte layout være tilgængeligt, hver gang du opretter en fotobog i den størrelse.