Kunde-menu

Kunde-menu

Her finder du en samlet liste over alle kunder, der har registreret sig i en af grupperne i fotojobbet. For at få adgang til denne menu skal du klikke på knappen Kunde i højre kolonne i et fotojob. Detaljerede oplysninger vises i en tabel som følger:

Kundemenu i fotojobbet

Dato: Viser den dato, hvor kunden registrerede sig.
Fulde navn: Viser det fulde navn, som kunden har indtastet.
Deltager: Angiver navnet på den deltager, der er knyttet til kunden.
Galleri: Angiver den gruppe, som kunden har registreret sig i, og som er knyttet til et galleri. Ved at klikke på dette åbnes det relevante galleri.
Gallerier (QR-kode): Viser det individuelle QR-galleri, der er knyttet til kunden. Ved at klikke åbnes det individuelle galleri.
E-mail: Viser kundens e-mailadresse.
Type: Viser typen af registrering.
Postnummer: Viser det postnummer, som kunden har indtastet.
By: Viser kundens by, hvis den er angivet af kunden.
I højre kolonne finder du følgende funktioner:
Download csv-fil: Giver dig mulighed for at downloade en CSV-fil med alle de registrerede kontakter.
Ved at klikke på skruenøgleikonet får man en menu frem med alle kontaktoplysninger om kunden. Her kan du ændre dem, tilføje yderligere oplysninger og tilføje kunden til en kontaktgruppe, hvis du ønsker det.

Kontaktoplysninger om kunden

Menuen Gruppe af kunder

Når du åbner kundemenuen fra en gruppe i et fotojob, vil de viste oplysninger være lidt anderledes og kun fokusere på den specifikke gruppe. I dette tilfælde vil felterne Deltager, Gallerier (QR-kode), E-mail og Type ikke blive vist. I stedet vil yderligere oplysninger og funktioner være tilgængelige:
Kontaktgruppe: Viser den kontaktgruppe, som kunden tilhører, hvis en sådan findes.
I alt: Viser det samlede beløb, som kunden har brugt.
Hvis du klikker på skruenøgleikonet, åbnes det galleri, der er relateret til kunden.

Kundemenu inden for en gruppe

I højre kolonne finder du også yderligere funktioner:
Vedhæft til kontaktgruppe: Giver dig mulighed for at tilføje kontakter til en eksisterende gruppe.
Opret kontaktgruppe: Giver dig mulighed for at tilføje kontakten til en ny kontaktgruppe.