Fotojob - menuen Ordrer

Fotojob - menuen Ordrer

Menuen Ordrer viser alle ordrer, der er foretaget i fotojobbet, så du effektivt kan spore og styre salget. Du får adgang til den ved at klikke på knappen Ordrer i højre kolonne i et fotojob. En kolonne til højre giver et hurtigt overblik over de ordrer og den fortjeneste, der er genereret i fotojobbet. Detaljerede oplysninger præsenteres i et tabelformat:

Ordremenu i fotojobbet

Dato: Angiver den dato, hvor ordren blev afgivet.
Grupper (gallerier): Angiver den gruppe, hvor ordren blev afgivet. Hvis du klikker på den, åbnes det tilsvarende galleri.
Galleri: Viser det specifikke QR-galleri, hvor ordren blev afgivet. Et klik på det åbner galleriet.
Navn: Viser navnet på den kunde, der har afgivet ordren.
Bestillingsnummer: Dette er den unikke identifikator, der er tildelt hver kundes ordre, så de kan spore deres ordre.
Fakturanummer: Viser referencenummeret, når der genereres en faktura.
Ordrestatus: Giver oplysninger om ordrens aktuelle status, f.eks. Leveret, I produktion, Annulleret eller Venter på produktionsbillede. I sidstnævnte tilfælde skal du foretage dig noget for at færdiggøre ordren.
I alt: Angiver det beløb, din kunde har brugt på ordren.
Din profit: Angiver det beløb, du har tjent på ordren.

Der er også et skruenøgleikon, som fører dig til menuen Order Management for den pågældende ordre. For mere information se artiklen Ordrehåndtering.
Bemærk, at når du åbner ordremenuen inden for en gruppe i et fotojob, vises kun ordrer fra den pågældende gruppe.