Anvend filtre

Anvend filtre

Det er muligt at foretage farvejusteringer af billeder og objekter i et fotoprodukt ved at anvende filtre. På denne måde er det muligt at foretage nogle endelige justeringer af kontrast, farve og mætning af objekterne, når de er blevet placeret, uden at forlade Saal Digital-softwaren.

For at anvende filtre på et objekt skal man vælge det og klikke på knappen Filters, der vises til højre, og som åbner menuen med de forskellige værktøjer.

Ved at ændre værdien for Brightness er det muligt at øge lysstyrken op til 100, som er det maksimale hvide punkt, eller at reducere den op til -100, som er det maksimale sorte punkt. Ud over at blive brugt på billeder kan dette være meget nyttigt, for eksempel til at konvertere en sort clipart til hvid ved at øge dens lysstyrke til det maksimale og omvendt konvertere en hvid clipart til sort ved at mindske den.

Filter applied to clipart, brightness increased

Ændring af kontrastværdien vil øge eller mindske objektets kontrast, startende fra 0, med en minimumsværdi på -200 og en maksimumsværdi på 500. Ændring af mætningsværdien vil ændre farveintensiteten. Hvis værdien sænkes til 0, bliver billedet eller objektet sort/hvidt. Mætning kan øges op til 300.

Filters applied to image

Ændring af Hue-værdien ændrer billedets tone. Dette giver dig mulighed for at korrigere tonen i et billede en smule, hvis det er nødvendigt, eller skabe en kunstnerisk tone i billedet. Boksen Colour vælger en farve til at tone det valgte objekt. Farvens intensitet kan justeres ved at ændre værdierne i boksen Colourization (Opacity). Ved at ændre felterne Hue og Colourization kan du ændre nuancen på clipart og teksturudfyldningsbokse for at opnå farveharmoni i designet af fotoproduktet.

Colourization filter applied to clipart

Som standard vises nogle filterskabelonindstillinger under værktøjerne. Hvis du klikker på dem, anvendes de automatisk på det valgte objekt. Hvis du klikker på knappen Random i topmenuen, vælges alle parametre tilfældigt. Dette er meget nyttigt for at få et kreativt resultat eller for at inspirere til redigering. I begge tilfælde er det muligt at foretage ændringer i de automatisk justerede parametre. Hvis du trykker på knappen Reset, vender objektet tilbage til sine oprindelige værdier.

Som med rammer, masker og skygger kan filtre, når de er indstillet, anvendes på flere objekter på én gang. Du kan anvende dem på alle objekter på den aktuelle side eller på alle elementer i projektet ved at klikke på knappen To all.